ARXIU HISTÃ’RIC DE SITGES
De dimarts a divendres de 10 a 14 h.
BIBLIOTEQUES
Santiago Rusiñol: Estiu (del 23 de juny a l’11 de
setembre) dijous i divendres de 10 a 14 h. De dilluns
a divendres de 16’30 a 20’30 h. Hivern: de dijous a
dissabte de 10 a 14 h. De dilluns a divendres de 16’30
a 20 h.
Roig i Raventós: de dilluns a divendres de 16 a 20.30
hores, i dimarts, dimecres i dissabte de 10 a 13.30
hores
CÀRITAS – AJUDA FRATERNA
Botiga i recollida de roba i altres objectes: de
dilluns a divendres de 17 a 20 i dijous de 10 a 12
Despatx: de dilluns a divendres de 17’30 a 19 h.
Assistent social: dijous de 10 a 12 prèvia hora concertada
C/ Samuel Barrachina s/n.
CEMENTIRIS
Sant Sebastià i Camí de la Fita
Feiners, de dilluns a dissabte, de 9 a 13 hores i de 15
a 18 h.
Diumenges i festius de 9 a 13 h. Tardes tancat
DESPATX PARROQUIAL
Dimarts i dissabte: matí d’11 a 1
Dijous: tarda de 8 a 9.
MISSES
• Església Parroquial: Laborables 19’30 h.
Dissabtes i vigílies: 8 del vespre. Diumenge i festes:
9 i 2/4 de 12 del matí, 7 de la tarda, en castellà i 8 del
vespre.
• Església de Sant Joan: Dissabtes i vigílies 7 de la
tarda. Diumenges i festes: 11 del matí.
• Capella de l’Hospital: Diumenges a les 10 del matí
• Santuari del Vinyet: Dissabtes i vigílies 2/4 de 9
del vespre. Diumenges i festes a les 10 del matí.
• Capella dels Escolapis: Diumenges a 2/4 de 12 del
matí
MUSEUS
De dimarts a dissabte, de 9.30 a 14 h i de 15.30 a
18.30 h. Diumenges, de 10 a 15 h.
OAC (OFICINA D’ATENCIÓ CIUTADANA)
De dilluns a divendres de 8’30 a 14’30 h.
Dijous de 16 a 18,30 h. Dissabtes de 10 a 13 h.
OFICINA DE TURISME
Plaça Eduard Maristany (Estació RENFE): de
dilluns a divendres de 10 a 14 h. de 16 a 18’30 h.
Dissabte de 10 a 14 i de 16 a 19 h. Diumenge de 10 a
14 h.
SANTUARI DEL VINYET
De dilluns a divendres, matí d’11 a 13 i tarda de 17 a
20 h. Dissabtes, diumenges i festius, matí d’11 a 14 i
tarda de 17 a 20 h.
Dimarts no festiu, tancat.